Laserskärning

Laserskärning

Även om lasermaskin är relativt nytt på Cetec har vi genom vår personal många års erfarenhet inom området. När strålen tänds är det inget som kan överraska oss! Med hjälp av vår lasermaskin och den erfarenhet vi har kring laserskärning kan vi genom samkörningseffekter kan vi tillgodose en kostnadseffektiv lösning både vad gäller stycketillverkning men även vid medelstora serier.

Fördelar: Precision, kostnadseffektivt, bra materialutnyttjande.